PHÒNG NGHỈ KHÁCH SẠN
 • DELUXE DOUBLE 890k
  DELUXE DOUBLE 890k
 • DELUXE TWIN 890k
  DELUXE TWIN 890k
 • PREMIER DOUBLE 990k
  PREMIER DOUBLE 990k
 • PREMIER TWIN 990k
  PREMIER TWIN 990k
 • PREMIUM DELUXE 1190k
  PREMIUM DELUXE 1190k
 • SUITE 2100k
  SUITE 2100k
 • GRAND SUITE 2500k
  GRAND SUITE 2500k
 • PENHOUSE 12000k
  PENHOUSE 12000k